M.G.B.

Moravská pohraniční dráha – M.G.B

 (německy k.k. privilegierte Mährische Grenzbahn, zkratka MGB) byla privátní železniční společnost v Rakousko-Uhersku, která v letech 1872–1874 postavila tratě mezi Šternberkem, Šumperkem, Zábřehem a Lichkovem. Získala též dráhu ze Šumperka do Sobotína, která byla postavena už dříve.

Koncese na stavbu dráhy jim byla udělena v roce 1871. Již roku 1883 převzaly provoz na tratích MGB státní Kk.StB a zákonem z listopadu 1894 byla pak celá firma k 1. lednu 1895 zestátněna.