B.M.B - Č.M.D

Českomoravské dráhy – B.M.B – Č.M.D

(celým názvem Böhmisch-Mährische Bahn - Českomoravské dráhy, zkratka BMB-ČMD) byla státní železniční společnost zřízená na území Protektorátu Čechy a Morava v letech 1939–1945. Podnikala na síti tratí v Česku, zredukované záborem pohraničních území v roce 1938. Provozovala rovněž síť státních autobusových linek, převzatou od ČSD a zredukovanou o území mimo protektorát.

Společnost vznikla v souvislosti se zánikem Česko-Slovenska, k němuž došlo v březnu 1939 po odtržení Slovenska, zabrání Podkarpatské Rusi Maďarskem a okupaci českého vnitrozemí německou armádou. Předchůdcem BMB-ČMD byly Česko-Slovenské státní dráhy, jež byly nástupcem prvorepublikových Československých státních drah (obě používaly zkratku ČSD). Počátkem okupace se státní dopravce stále označoval jako ČSD. V tomto počátečním období bylo hlavním úkolem rozdělení parku vozidel bývalých ČSD nástupnickým organizacím: BMB-ČMD a Slovenským železnicím. Samotná organizace BMB-ČMD byla zřízena zákonem a vládním nařízením až 13. července 1939.