ČSD

Československé státní dráhy (ČSD) byla státní organizace, která se zabývala správou železniční infrastruktury a provozováním železniční dopravy na území celého tehdejšího Československa a provozovala dopravu i na několika soukromých tratích. V letech 1927–1948 (mimo období druhé světové války) provozovala též síť státní autobusové dopravy.

Organizace byla založena v den vzniku Československa, 28. října 1918. Na krátkou dobu zanikly během druhé světové války, kdy je po rozdělení státu nahradily protektorátní Českomoravské dráhy a Slovenské železnice. Po skončení války byly 9. května 1945 ČSD obnoveny a fungovaly až do 31. prosince 1992, kdy zanikly definitivně. Nástupnickými organizacemi se staly České dráhy a Železnice Slovenskej republiky.