Železnice Slovenskej republiky, do 27. 9. 2019 oficiálně Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR",( ŽSR) je slovenský železniční podnik, který vznikl po rozdělení ČSFR v roce 1993 jako nástupce Československých státních drah na území Slovenska. Původně byly unitární železniční společností, provozující jak dráhy, tak i drážní dopravu. Od počátku roku 2002 jsou již pouze správcem a provozovatelem dráhy (infrastruktury).