St.E.G

Rakouská společnost státní dráhy - St.E.G

(německý oficiální název: k. k. privilegierte österreichische Staatseisenbahn-Gesellschaft, maďarský Cs. k. szab. Osztrák-Magyar Államvasúttársaság, známá též pod zkratkou StEG, pozdější oficiální název Rakousko-Uherská společnost státní dráhy) byla privátní železniční společnost v Rakousku-Uhersku, vlastnící a provozující železniční tratě v obou částech monarchie

Firma vznikla odprodejem Severní státní dráhy a Jihovýchodní státní roce 1854 jednáno o odprodeji mj. i státních drah, které byly budovány od roku 1841. Zmíněné dráhy přešly od 1. ledna 1855 do soukromého majetku. Investoři tak za 94 milionů zlatých získali 1 100 km drah. Jednalo se o tratě Brno - Praha - Podmokly (Děčín), Olomouc - Česká Třebová, Marchegg - Bratislava - Budapešť - Segedín.