Papežská bula

 

Papežská bula či krátce pouze bula je v katolické církvi označení pro výnos (listinu), který se týká důležitých právních aktů papeže, jenž je vyhlášen slavnostní formou a opatřen olověnou pečetí. Oficiální označení buly je litterae apostolicae (apoštolský list) či litterae apostolicae sub plumbo (apoštolský list pod olovem, dle olověné pečeti). Pokud se jedná o krátký výnos, nazývá se breve. Bula začíná intitulací, tj. jménem papeže a titulem episcopus (biskup) a devoční formulí servus servorum Dei. Následuje salutace ad perpetuam rei memoriam (na věčnou paměť) a arenga. Podle prvních slov arengy získávají obvykle významné papežské buly své názvy.

                                                                                                                              (Wikipedie)

Jedná se o mapování nalezných na území ČR, NIKOLI MÉ SBÍRKY !

 

 

 

 

ALEXANDER  PP. III. 1159-1181 muzeum Teplice

  

URBANUS PP. IIII.  1261-1264 

  

KLEMENT PP. V.  1305-1314

  

JAN PP XXII. 1316-1334

KLEMENT PP. VI.  1342-1352 

  

URBANUS PP. V.  1362-1370 

URBANUS PP. VI.  1378-1389  (3x)

  

       

  

BONIFAC PP. IX. 1389-1404 

  

INOCENC  PP. VII.  1404-1406  - muzeum Rychnov n/K.

ALEXANDER PP. V.  1409-1410 vzdoropapež - muzeum Vysoké Mýto

EVGENIUS  PP. IIII.  1431-1447

NICOLAUS PP. V.  1447-1455

  

BENEDICTUS PP. XIV.  1740-1758

  

 

fotografie jsou stažené z https://www.lovecpokladu.cz/  a www.aukro.cz