Semenářské stanice, semena

 

LANDESVERSUCHSANSTAIT IN BRÜNN - STÁTNÍ ZKUŠEBNA BRNO

 

LANDES VERSUCHS STATION IN BRÜNN - 

 

 

KONTROLNÍ STANICE SEMENÁŘSKÁ PRAHA

  

KONTROLNÍ SEMENÁŘSKÁ ZEM. RADA PRAHA

SEMENÁŘSKÁ ZEMSKÁ RADA PRAHA 

 

ZR.KONTR.STAN.SEMENÁŘSKÁ  PRAHA - 2,3,4

 

 

  

 

ČES.JEČMENÁŘOVÉ ODD. ZEMĚDĚL.RADY V BRNĚ

 

MOR. ZEM. VÝZKUM. ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ 

BRNO - ORLICE

BRNO - ORLICE S 22

 

BRNO - LEV 1,2,3,5, SS

 

 

 

BRNĚ - 2,3,5

  

 

 

ZEM. VÝZKUMNÝ USTAV

BRNO - 4

  

SEMENÁŘSKÁ STANICE H.POČERNICE - JOSEF NOLČ

  

SEMENÁŘSKÉ DRUŽSTVO VLAŠIM

  

ŠLECHTITELSKÁ STANICE DETENICE  1920

 

 

DRUŽSTENÍ ŠLECHTITELSKÝ PODNIK „SELECTA“ PRAHA

 

 

J.VANĚK  SEMENA PRAHA

 

ČERVENÝ JETEL  STAROČECH - KOOPERATIVA PRAHA

 

Družstvu pěstitelů zemáků v Havlíčkově Brodě. 1923-1948

WOHANKA A SPOL PRAHA

VÝNOSNÉ 1898

 

W.Z.R. 1906

  

KAREL URBÁNEK - VELIM, 

SEMENA CUKROVKY 1904

  

UZNANÉ OSIVO - ÚKZUZ