KRNOV - JÄGERNDORF

 

TUCHMACHER – ZUNFT – IAEGERNDORF – M.F.

1775 – 1811 - iniciálám M.F. by mohli odpovídat zjevně pouze cechmistři Matheus Francke (případně Matheus Fleger).

  

TUCHMACHER – ZUNFT – IAEGERNDORF – K.F.

1775 – 1811 - iniciálám K.F. odpovídá pouze cechmistr Karl Freyhofer. (archív Krnova )

  

   

OBER SCHLESIEN JÄGERNDORFF - MACHER ZUMFT SIGL